เฉลยบัดดี้

posted on 24 Apr 2010 22:10 by postcardcafe

 

มาแล้วจ้ะ เฉลยบัดดี้ อี้ อี้ ขอโทษเพื่อน ๆ ทีทำให้รอนาน
ปัญหาอยู่ที่เราเองแหละ..เกี่ยวกับเรื่องเก็บข้อมูลไม่ดี อิรุงตุงนังไปหมด
ทำเอง งงเอง เครียดเอง ทำอะไรไม่ถูก เลยไม่ทำซะงั้น นิสัยเสียเนอะ - -'

ตอนนี้เปี๊ยกเข้ามาช่วยเรื่องเก็บข้อมูลให้ใหม่ทั้งหมดค่ะ ตั้งแต่เริ่มเลย
สักระยะคงเข้าที่ กิจกรรมต่อจากนี้คงราบรื่นขึ้นละ

เอาล่ะ เรามาดูเฉลยบัดดี้กันดีกว่า
 

ex-060 :http://uriel.exteen.com
buddy
ex-141 :http://einnif.exteen.com 
ex-119 :http://listening.exteen.com


ex-088 :http://insideun.exteen.com
buddy
ex-012 :http://bric.exteen.com
ex-008 :http://golphix.exteen.com


ex-067 :http://shimeatsky.exteen.com
buddy
ex-112 :nokishere@hotmail.com
ex-110 :http://rethy04.exteen


ex-075 :http://pun-prai.exteen.com
buddy
ex-097 :http://taona.exteen.com
ex-104 :http://mamphis.exteen.com


ex-062 :http://vayuki.exteen.com 
buddy
ex-116 :http://poonpeet.exteen.com
ex-032 :http://salapao-saimoo.exteen.com


ex-066 :http://maroommatum.exteen.com
buddy
ex-129 :http://tide.exteen.com
ex-020 :http://khaojao1.exteen.com

 
ex-008 :http://golphix.exteen.com
buddy
ex-071 :http://landoa.exteen.com
ex-141 :http://einnif.exteen.com


ex-076 :http://evezaaa.exteen.com
buddy
ex-128 :http://kennyhass.exteen.com
ex-120 :http://presentprogressive.exteen.com


ex-053 :http://sasiy13s.exteen.com
buddy
ex-136 :http://flocon.exteen.com
ex-013 :http://zedth.exteen.com


ex-073 :http://munez30.exteen.com
buddy
ex-045 :http://b-padung.exteen.com
ex-118 :http://tantip.exteen.com


ex-044 :http://prince-foggy.exteen.com
buddy
ex-068 :http://niightmarez.exteen.com
ex-049 :http://darkygirl.exteen.com


ex-018 :http://maowdao.exteen.com
buddy
ex-032 :http://salapao-saimoo.exteen.com
ex-122 :http://whiteberry.exteen.com


ex-045 :http://b-padung.exteen.com 
buddy
ex-104 :http://mamphis.exteen.com
ex-113 :http://earnestar.exteen.com


ex-123 :htpp://23c-ative.exteen.com
buddy
ex-021 :http://amichanworld.exteen.com
ex-134 :http://ki-ka-pu.exteen.com 


ex-021 :http://amichanworld.exteen.com
buddy
ex-130 :http://me-diy.exteen.com
ex-124 :http://moonshines.exteen.com


ex-071 :http://landoa.exteen.com
buddy
ex-140 :http://illman.exteen.com
ex-128 :http://kennyhass.exteen.com


ex-038 :http://tootoon.exteen.com
buddy
ex-001 :http://ppangg.exteen.com
ex-123 :htpp://23c-active.exteen.com


ex-048 :http://baszaa.exteen.com 
buddy
ex-067 :http://shimeatsky.exteen.com
ex-019 :http://bakabo.exteen.com


ex-032 :http://salapao-saimoo.exteen.com
buddy
ex-053 :http://sasiy13s.exteen.com
ex-096 :http://joobbox.exteen.com
 

ex-100 :http://chor-chang.exteen.com
buddy
ex-123 :htpp://23c-active.exteen.com
ex-xxx :http://callmebird.exteen.com


ex-102 :http://wind1411.exteen.com 
buddy
ex-106 :http://hasu-zazae.exteen.com
ex-059 :http://hotelier-mango-tango.exteen.com


ex-019 :http://bakabo.exteen.com
buddy
ex-127 :http://pittygirl.exteen.com
ex-115 :http://katuarart.exteen.com


ex-002 :http://amsk8ebola.exteen.com
buddy
ex-121 :http://blackeyepim.exteen.com
ex-053 :http://sasiy13s.exteen.com

 
ex-020 :http://khaojao1.exteen.com
buddy
ex-038 :http://tootoon.exteen.com
ex-102 :http://wind1411.exteen.com


ex-097 :http://taona.exteen.com
buddy
ex-006 :http://homosapiens.exteen.com
ex-073 :http://munez30.exteen.com


ex-096 :http://joobbox.exteen.com
buddy
ex-020 :http://khaojao1.exteen.com
ex-131 :http://antireal.exteen.com


ex-050 :http://kaoranger.exteen.com
buddy
ex-109 :stubborngal
ex-023 :http://pinkkujung.exteen.com


ex-023 :http://pinkkujung.exteen.com
buddy
ex-113 :http://earnestar.exteen.com
ex-002 :http://amsk8ebola.exteen.com


ex-106 :http://hasu-zazae.exteen.com
buddy
ex-002 :http://amsk8ebola.exteen.com
ex-062 :http://vayuki.exteen.com 


ex-013 :http://zedth.exteen.com
buddy
ex-138 :http://ranchaya.exteen.com
ex-xxx :http://kee-rye.exteen.com


ex-083 :http://moo-noiz.exteen.com
buddy
ex-125 :http://zaazi.spaces.live.com
ex-045 :http://b-padung.exteen.com


ex-012 :http://bric.exteen.com
buddy
ex-117 :http://paposka.exteen.com
ex-048 :http://baszaa.exteen.com 


ex-068 :http://niightmarez.exteen.com
buddy
ex-132 :http://ajchicha.exteen.com
ex-100 :http://chor-chang.exteen.com


ex-017 :http://foochanja.exteen.com
buddy
ex-126 :http://mydearja.exteen.com
ex-xxx :http://alldaylong.exteen.com


ex-001 :http://ppangg.exteen.com
buddy
ex-060 :http://uriel.exteen.com
ex-136 :httP://flocon.exteen.com


ex-049 :http://darkygirl.exteen.com
buddy
ex-xxx :http://me-diy.exteen.com
ex-xxx :http://frogchocolate.exteen.com


ex-006 :http://homosapiens.exteen.com
buddy
ex-049 :http://darkygirl.exteen.com
ex-127 :http://pittygirl.exteen.com


ex-104 :http://mamphis.exteen.com
buddy
ex-066 :http://maroommatum.exteen.com
ex-068 :http://niightmarez.exteen.com


ex-059 :http://hotelier-mango-tango.exteen.com
buddy
ex-013 :http://zedth.exteen.com
ex-138 :http://ranchaya.exteen.com
 

ex-109 :stubborngal
buddy
ex-124 :http://moonshines.exteen.com
ex-076 :http://evezaaa.exteen.com


ex-110 :http://rethy04.exteen.com
buddy
ex-075 :http://pun-prai.exteen.com
ex-xxx :http://ajchicha.exteen.com


ex-112 :nokishere@hotmail.com
buddy
ex-059 :http://hotelier-mango-tango.exteen.com
ex-125 :http://zaazi.spaces.live.com


ex-113 :http://earnestar.exteen.com
buddy
ex-019 :http://bakabo.exteen.com
ex-114 :http://achocky.multiply.com
 

ex-114 :http://achocky.multiply.com
buddy
ex-102 :http://wind1411.exteen.com 
ex-117 :http://paposka.exteen.com


ex-115 :http://katuarart.exteen.com
buddy
ex-018 :http://maowdao.exteen.com
ex-075 :http://pun-prai.exteen.com


ex-116 :http://poonpeet.exteen.com
buddy
ex-062 :http://vayuki.exteen.com
ex-140 :http://illman.exteen.com


ex-117 :http://paposka.exteen.com
buddy
ex-017 :http://foochanja.exteen.com
ex-006 :http://homosapiens.exteen.com


ex-118 :http://tantip.exteen.com
buddy
ex-073 :http://munez30.exteen.com
ex-121 :http://blackeyepim.exteen.com


ex-119 :http://listening.exteen.com
buddy
ex-050 :http://kaoranger.exteen.com
ex-133 :http://oilliez.exteen.com


ex-120 :http://presentprogressive.exteen.com
buddy
ex-137 :http://the-sky.exteen.com
ex-012 :http://bric.exteen.com
 

ex-121 :http://blackeyepim.exteen.com
buddy
ex-115 :http://katuarart.exteen.com
ex-097 :http://taona.exteen.com


ex-122 :http://whiteberry.exteen.com
buddy
ex-xxx :http://callmebird.exteen.com
ex-083 :http://moo-noiz.exteen.com


ex-140 :http://illman.exteen.com
buddy
ex-133 :http://oilliez.exteen.com
ex-135 :http://tomazzu.exteen.com


ex-131 :http://antireal.exteen.com
buddy
ex-083 :http://moo-noiz.exteen.com
ex-112 :nokishere@hotmail.com


ex-137 :http://the-sky.exteen.com
buddy
ex-119 :http://listening.exteen.com
ex-060 :http://uriel.exteen.com


ex-143 :http://alldaylong.exteen.com
buddy
ex-048 :http://baszaa.exteen.com 
ex-106 :http://hasu-zazae.exteen.com

 
ex-139 :http://frogchocolate.exteen.com
buddy
ex-088  :http://insideun.exteen.com
ex-044 :http://prince-foggy.exteen.com


ex-138 :http://ranchaya.exteen.com
buddy
ex-131 :http://antireal.exteen.com
ex-067 :http://shimeatsky.exteen.com


ex-134 :http://ki-ka-pu.exteen.com
buddy
ex-120 :http://presentprogressive.exteen.com
ex-116 :http://poonpeet.exteen.com


ex-124 :http://moonshines.exteen.com
buddy
ex-135 :http://tomazzu.exteen.com
ex-017 :http://foochanja.exteen.com


ex-126 :http://mydearja.exteen.com
buddy
ex-xxx :http://frogchocolate.exteen.com
ex-109 :stubborngal


ex-125 :http://zaazi.spaces.live.com
buddy
ex-xxx :http://kee-rye.exteen.com
ex-018 :http://maowdao.exteen.com


ex-130 :http://me-diy.exteen.com
buddy
ex-118 :http://tantip.exteen.com
ex-021 :http://amichanworld.exteen.com


ex-128 :http://kennyhass.exteen.com
buddy
ex-114 :http://achocky.multiply.com
ex-137 :http://the-sky.exteen.com


ex-xxx :http://kee-rye.exteen.com
buddy
ex-076 :http://evezaaa.exteen.com
ex-100 :http://chor-chang.exteen.com


ex-133 :http://oilliez.exteen.com
buddy
ex-122 :http://whiteberry.exteen.com
ex-126 :http://mydearja.exteen.com


ex-141 :http://einnif.exteen.com
buddy
ex-143 :http://alldaylong.exteen.com
ex-088 :http://insideun.exteen.com


ex-129 :http://tide.exteen.com
buddy
ex-008 :http://golphix.exteen.com
ex-001 :http://ppangg.exteen.com


ex-135 :http://tomazzu.exteen.com
buddy
ex-044 :http://prince-foggy.exteen.com
ex-129 :http://tide.exteen.com


ex-132 :http://ajchicha.exteen.com
buddy
ex-023 :http://pinkkujung.exteen.com
ex-071 :http://landoa.exteen.com


ex-127 :http://pittygirl.exteen.com
buddy
ex-071 :http://landoa.exteen.com
ex-066 :http://maroommatum.exteen.com


ex-xxx :http://callmebird.exteen.com
buddy
ex-134 :http://ki-ka-pu.exteen.com
ex-050 :http://kaoranger.exteen.com


ex-136 :http://flocon.exteen.com
buddy
ex-110 :http://rethy04.exteen.com
ex-038 :http://tootoon.exteen.com


ได้รับโปสการ์ดไปคนละกี่ใบเอ่ย? 

.....

ปล.ใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมที่ผ่านมา คอมเม้นได้เลยนะ
ไม่ได้เมล์ ไม่ได้รับการ์ด ติดต่อไม่ได้ ฯลฯ เผื่อเอาไปแก้ไขในกิจกรรมต่อไปจ้ะ :)  

short note : คิดถึงทุกคนนะ


 

Comment

Comment:

Tweet

Thanks for the article. I read the above post.

#45 By Chicgraphic on 2012-03-30 21:03

Costless articles directory submission is useless! People, who work at the article submission services, do submission of articles professionally. So obviously, the results are very good!

#44 By article submission services (91.212.226.136) on 2012-03-23 15:03

คุณเท่าใดเวลาต้อง? แน่นอนหากคุณจะต้องช่วงเวลาอีกไม่กี่ฉันคิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ ระบุว่าผลก็จะได้อย่างสมบูรณ์แบบ

#43 By desktop computers (202.152.201.80) on 2012-02-06 18:46

Youre เย็นดังนั้น! ผมคิดว่าคงเรียนรู้อะไรเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นที่ดีที่จะหาคนที่มีความคิดเดิมบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ใด ๆ จริงๆขอขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นนี้ขึ้น เว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องการบนเว็บที่มีคนคิดริเริ่มเล็กน้อย งานที่มีประโยชน์สำหรับการนำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเว็บ!

#42 By memory foam beds (182.178.135.242) on 2012-01-15 19:16

#16 By (91.212.226.143) on 2011-10-24 20:45

Make your own life time more easy take the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> and all you need.

#15 By Rosella21Trevino (91.212.226.143) on 2011-10-24 20:45

แว้กก ผมหายหน้าไปจากเอ๊กทีมนานมากเลย ด้วย ชะตาชีวิตมันวุ่นวายขน๊าด ขนาด


ขอโทษบัดดี้ย้อนหลังนะครับ ไม่ค่อยได้เทคเลยแฮร่ๆ

#14 By papos on 2011-08-05 09:29

บัดดี้คือพี่แมวดาว ดีใจ>w<
ขอบคุณทุกโปสการ์ดจากบัดดี้ทั้งสองคะconfused smile

#13 By .~MoconiZ~. on 2010-05-14 23:55

ส่งไปซองเดียวเองอ้าาา
แต่แอบซึ้งใจบัดดี้คนนึง
น่ารักมากๆส่งโปสการ์ดมา 3 ใบ cry

#12 By EinniF™ on 2010-04-26 04:32

ได้รับจากบัดดี้แค่คนเดียว อีกคนไม่เคยส่งให้เลย sad smile

#11 By bakabo ลั๊ลล๊า~ on 2010-04-25 16:21

ขอโทษคุณบั๊ดดี้ด้วยคนค่ะ
ส่งใบคนละใบเอง....sad smile
เป็นช่วงวิกฤตตัวเองสุดๆค่ะ

#10 By คาโอเรนจ้า on 2010-04-25 09:07

มาขอโทษบัดดี้ด้วยคนครับ...
ไม่ได้ส่งให้เพื่อนๆเลย
ยุ่งนิดหน่อย โปสการ์ดเก็บเข้ากรุ

แอร๊กก ยอมรับผิด
และขอบคุณบัดดี้นะครับ
ที่ส่งโปสการ์ดมาให้เราครับ
confused smile

#9 By no-ta on 2010-04-25 02:27

แทบไ่มได้ส่งอะไรเลย บัดดี้เลย T^T
หนักกว่าคือ บัดดี้ไม่ได้ส่งอะไรให้เราเลย ... ฮ่าๆๆๆ
ได้ส่งแค่คนเดียวอ่ะครับ อีกคนนึงไม่ได้ที่อยู่

#7 By เจ้าชายน้อย on 2010-04-25 00:03

เค้าเองก็หายไปนานเหมือนกันsad smile

#6 By Mango Hotel on 2010-04-25 00:01

อา.... เฉลยแล้วโฮ่วววว
เราได้ส่งไปถึงช่วงๆต้นปีเองค่ะพอพ้นมกราก็ยุ่งจนไม่ได้ส่งไปอีกเลย
*-* แต่ยังไงก็ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกนะ *-*
แต่คิดว่าถ้ามีอะไรมาช่วยกระตุ้นกว่านี้อีกนิด น่าจะทำให้มีสีสันกว่านี้
หรือจริงๆอาจจะเป็นที่ระยะเวลาด้วย พอนานเกินไปก็กลายเป็นว่า
อาจจะหลงๆลืมๆกันว่ามีบัดดี้ต้องเทคแคร์อะไรเงี้ย

ถ้าทำเป็นอีเวนท์สั้นๆล่ะค่ะ แบบว่าบัดดี้เฉพาะกิจอะไรงี้
ในเทศกาลอะไรซักอย่าง สมมติ หัวข้อขึ้นมา
แล้วก็ให้ส่งแลกกันในหัวข้อนั้นๆ
ทำเป็นหัวข้อๆ ไป พอเปลี่ยนหัวข้อก็เปลี่ยนบัดดี้
ก็จะได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นอีกกว่าเดิมด้วย *-*

ก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆต่อๆ ไปนะคะพร้อมจะ
เข้าร่วมด้วยเสมอในฐานะคนรักโปสการด์ค่ะ แฮ่

#5 By Nagisa Uriel on 2010-04-24 23:54

ขอโทษเหมือนกัน...
สารภาพผิด

#4 By i'FY on 2010-04-24 23:52

ไม่ได้ส้งอะไรให้บัดดี้เลย

ขอโทษนะค่ะ

#3 By Shin on 2010-04-24 23:31

ขอโทษด้วยคนครับไม่ได้ เทค เท่าไรเลย ส่งไปฉบับเดียวเนื่องด้วย ภาระมากมาย

#2 By T o' M @ ZZ u ครับ on 2010-04-24 23:26

ต้องขอโทษคนที่เป็นบัดดี้เราเหมือนกัน ที่ไม่ได้เทคแคร์
ส่งอะไรไปให้ซักกะที
แต่ก็ขอให้รอๆหน่อยนะ บัดดี้จ๋า ...
sad smile < กลายเป็นคอมเม้นท์สารภาพผิดไปละ open-mounthed smile

#1 By ♥ ช้างต้น on 2010-04-24 23:10